Krav til dokumentation og din ansøgning

 • Passet skal være af typen e-pas (indbygget chip i danske pas udstedt efter 1. august 2006 med e-pas-logoet på forsiden). 
 • Du må ikke være tidligere straffet.
 • Du må ikke lide af visse sygdomme.
 • Du må ikke have haft rejst til Sudan, Irak, Iran, Syrien, Somalia, Libyen eller Yemen. Undtagelsesvis hvis besøget var med journalistisk, forretnings- eller tjenstligt formål.
 • Du kan ikke søge ESTA hvis du har sudansk, iransk, irakisk eller syrisk dobbeltstatsborgerskab.
 • Passet skal være af typen e-pas (indbygget chip i danske pas udstedt efter 1. august 2006 med e-pas-logoet på forsiden). 
 • Forlængede danske pas anerkendes, såfremt passet er udstedt efter august 2006.

Du kan ikke søge et ESTA hvis du hører under af en af følgende kriterier

 • Du er tidligere straffet – Criminal Record or Overstay
 • Du lider af visse sygdomme Diseases when applying for ESTA.
 • Hvis du har rejst til Sudan, Irak, Iran, Syrien, Somalia, Libyen eller Yemen. Undtagelsesvis hvis besøget var med journalistisk, forretnings- eller tjenstligt formål.
 • Du kan ikke søge ESTA hvis du har sudansk, iransk, irakisk eller syrisk, dobbelt statsborgerskab.
 • Passet skal være af typen e-pas (indbygget chip i danske pas udstedt efter 1. august 2006 med e-pas-logoet på forsiden).
 •  

 • Forlængede danske pas anerkendes, såfremt passet er udstedt efter august 2006.
 • Hvis du afvises ved din ESTA-ansøgning eller de fastsatte kriterier
  Hvis din ESTA-ansøgning afvises, eller ikke opfylder kriterierne skal du ansøge om visum på den amerikanske ambassade.

  Hvis du skal søge visum i stedet for ESTA så skal du møde op personligt til et møde, efter Homeland Security har indkaldt dig til et interview.

  Yderligere dokumentation

  Der kan være behov for yderligere dokumentation, som skal vedlægges alt efter hvilken type rejsende man er, og hvilke gruppe man går ind under.

  Vi hjælper dig til en nemmere ansøgningsproces, ved at sende dig information om alt hvad du skal bruge til din ansøgning, på din mail efter din bestilling.

  De rigtige dokumenter 
  Vi står gerne parat til at give en hjælpende hånd, for at sikre at du får vedlagt de rigtige dokumenter, da det er vigtigt, at det er de korrekte papirer der er vedlagt fra start.

  Hvis der mangler dokumentation, bliver ansøgningen afslået og returneret uden behandling fra ambassaden.

  Derfor er du alt velkommen til at kontakte os for vejledning eller spørgsmål omkring den dokumentation der skal vedlægges, og så skal vi gøre vores bedste for at hjælpe dig.

  Behandlingstid: op til 14 dage
  Der er mulighed for Xpress-behandling

  Hvis du har nogen spørgsmål omkring ansøgning, valg af visa eller Xpress-muligheder så kontakt os venligst på tlf.: 7171 7122 eller på vores mail: info@visumansoegning.dk