Visumansøgnings Privatlivs Politik

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

For Visumansøgning er beskyttelse og fortrolighed af vores kunders personlige oplysninger en integreret del af hvordan vi leverer vores ydelser og hvordan vi driver og udvikler virksomheden. Udarbejdelse af en visumansøgning forudsætter at vores kunder deler en lang række personlige, og personfølsomme oplysninger med os, og vi tager ansvar for at sikre disse oplysninger indhentes og opbevares i overensstemmelse med de regler som vi er underlagt.

Visumansøgning forbeholder sig ret til at ændre Privatlivs politikken. Du kan altid finde den gældende privatlivs politik på vores hjemmeside.

Oplysning om hvilke informationer Visumansøgning indsamler

Visumansøgning indsamler de personlige oplysninger om dig der er nødvendige for at vi kan lave din visumansøgning. Det er eksempelvis dit navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og betalingsoplysninger.

Dit destinationsland kan anmode om yderligere oplysninger for at udstede et visum. Dette kan omhandle forhold om din uddannelse, rejsehistorik, økonomiske forhold og din nærmeste familie. Visse lande kræver også at særlige personfølsomme forhold såsom etnicitet, religion, race, biomitri, sundhed og kriminalitet oplyses.

Anvendelse og deling af data og oplysninger

Visumansøgning udarbejder din visumansøgning fra vores kontor i København og benytter sig ikke af underleverandører til udarbejdelsen af din visumansøgning. For at kunne formidle et gyldigt visum til dig, er det dog nødvendigt at dele visse informationer, eksempelvis:

  • Til at udarbejde visumansøgningen til dig og evt. din familie og til at aflevere din visumansøgning til relevante myndigheder, herunder relevant information som fotografier, invitationsbreve og anden information som krævet af destinations landet. Dette kan også omfatte at levere følsomme data til samarbejdspartnere såsom logistikselskaber, invitations leverandører og visumansøgnings centre.
  • Som krævet ved lov af relevante offentlige myndigheder.
  • For at udvikle vores ydelser og forbedre vores kundeoplevelser.

Derudover kan Visumansøgning e-maile dig vedr. status af din visumansøgning og udløb af et visum. Vi kan også kontakte dig i.f.t. nyheder relateret til ind- og udrejse forhold som vi mener kan være af interesse for dig. Du kan framelde dig at modtage sådanne mails ved kontakt til compliance@visumansogning.dk.

Visumansøgning sælger ikke dine personlige oplysninger til 3. part.

EU Global Data Protection Regulation (GDPR) overensstemmelseserklæringer

Visumansøgning indsamler de oplysninger der er nødvendige for at kunne udføre den ordre du placerer ved os for at udarbejde en visumansøgning og disse oplysninger indhentes og behandles i.h.t. dansk lovgivning og GDPR reglerne i den europæiske union. De yderligere følsomme oplysninger som destinations landet kan kræve, indsamles under lovligt grundlag for samtykke. Når du afgiver en ordre giver du Visumansøgning ret til følgende:

  • Retten til at indhente dine personlige oplysninger.
  • Retten til at behandle dine personlige oplysninger.
  • Retten til at dele dine personlige data til samarbejdspartnere eksempelvis logistikselskaber, invitations leverandører og visumansøgnings centre.

Visse af de destinationslande som vi udarbejder visumansøgninger er underlagt databeskyttelseslovging med lavere grad af sikkerhed end dansk og europæisk lovgivning. Såfremt behandlingen af din visumansøgning kræver udlevering af personlige oplysninger til 3. Part udenfor den Europæiske Union, bestræber vi os sikre dine personlige oplysninger i en sådan situation. Vi vil kun dele dine personlige oplysninger hvis det er nødvendigt for at kunne udarbejde din visumansøgning. Hvis du efter afgivelse af en ordre ønsker at tilbage kalde dit samtykke til indhentning og deling af dine personlige oplysninger med 3. part har du fuld ret til dette. Dette kan dog medføre at Visumansøgning ikke kan udarbejde din visumansøgning.

Vi sletter normalt personlige data inden for 180 dage efter at vi har udarbejdet din visumansøgning og at du har betalt for denne. Dette gælder ikke information som skal opbevares i henhold til dansk lovgivning.

Såfremt du ønsker dine personlige oplysninger slettet inden 180 dage, kan du kontakte Visumansøgning på compliance@ansogning.dk og vi vil slette alle de data vi har om dig, forudsat at dansk lovgivning tillader det.

Du har også ret til at få adgang til dine personlige oplysninger som Visumansøgning har om dig. Der kræves personligt fremmøde på vores adresse hvor du skal medbringe et id. Derefter vil Visumansøgning e-maile dig en kopi af dine personlige oplysninger som er i vores varetægt.

Vi indsamler personlige oplysninger fra dig på følgende måder

Hjemmeside: Når du bestiller en visumansøgning vil vi bede dig udfylde et on-line ansøgnings skema med den information som nødvendig for at kunne udarbejde en visumansøgning.

E-mails og telefonopkald: I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, er det muligt at vi har behov for at kontakte dig for at indhente yderlige oplysninger, eller for at validere de oplysninger du allerede har givet os gennem ansøgningsskemaet.

Datasikkerhed

Visumansøgning tager alle rimelige foranstaltninger for at forhindre uretmæssig adgang til dine personlige oplysninger.

Visumansøgning arbejder sammen med 3. Part for at sikre at Privatlivs politikken opfylder al relevant lovgivning og at politikken er implementeret i vores daglige arbejde.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, da send e-mail på compliance@visumansogning.dk eller ring på +45 86868606

Den dataansvarlige ved Visumansøgning er Mikkel Bitsch, som kan kontaktes på compliance@visumansøgning.dk og +45 86868606.

Vi er en sikker side, hvorfor vi er en del af Online-tryghed.dk’s sikre sider
Online Tryghed