settings_phone +45 7171 7122|info@visumansogning.dk

Garantibrev

//Garantibrev
Garantibrev 2017-06-07T12:17:28+00:00

Et garantibrev er et brev hvor man angiver hvordan man sikrer økonomisk forsørgelse under opholdet, og en beskrivelse af hvordan man vil bo mens man opholder sig i landet under rejsen, hvilke aktiviteter der er tiltænkt at foretage sig under opholdet og hvilke steder der er planlagt at besøge.

Garantibrev til privatbesøg
Dette brev bruges oftest kun i ved ansøgning om forretningsvisum, men der i få tilfælde også krav fra nogle lande om at der ved et privat besøg bliver vedlagt et garantibrev, hvor der bekræftes at den part der bliver besøgt har ansvaret for ansøgeren under opholdet i form af forsørgelse, et sted at bo under opholdet og at ansøgeren vil følge landets love under opholdet.

Garantibrev til forretningsvisum
Når der skal udformes et garantibrev til din ansøgning, skal afsenderen være fra den virksomhed hvor ansøgeren er ansat.

Dette brev skal indeholde information om hvad formålet med rejsen er, længde af ophold, planlagte besøgssteder og sponsorering under opholdet.

Sponsorbrev
Et sponsor brev er et brev hvor der bekræftes fra den virksomhed som har ansøger ansat at de vil sponsorere ansøgeren under opholdet ift. kost og logi.

I nogle tilfælde er det kun nødvendigt med et sponsorbrev og intet garantibrev.

Krav til Garantibrev og sponsorbrev
Brevet skal ved ansøgning om et forretningsvisum være maskinskrevet, og skal være formuleret på et officielt brevpapir fra virksomheden.

Garantibrevet eller sponsorbrevet, skal sluttes af med et stempel eller en underskrift fra en autoriseret person som har bemyndigelse til at underskrive.

Vær opmærksom på
Garantibrevet eller sponsorbrevet er et brev, som ansøgenerens virksomhed har ansvaret for at få formulere og udlevere til dig inden du påbegynder din ansøgning.

Hvis der kræves en garantibrev for at kunne gennemføre ansøgning, så skal den vedlægges da din ansøgning eller vil blive afvist uden videre behandling, og hvor du derefter ikke kan få refunderet dine penge for ansøgningen.

Det garantibrev som skal vedlægges, skal være maskinskrevet og skal være den originale invitation eller en kopi i høj kvalitet.

Hvis du har nogen spørgsmål omkring garantibrev, invitationsbrev eller sponsorbrev, så kontakt os venligst på tlf.: 7171 7122 eller på vores mail: info@visumansoegning.dk