Generelt

Et garantibrev er et brev, hvor man angiver, hvordan man sikrer økonomisk forsørgelse under opholdet. Det indeholder beskrivelse af, hvordan man vil bo, mens man opholder sig i landet under rejsen. Det angiver desuden, hvilke aktiviteter, der man har tiltænkt at foretage sig under opholdet. Det kan for eksempel være en virksomhed eller en turistattraktion..

Garantibrev til forretningsvisum

Når der skal udformes et garantibrev til din ansøgning, skal afsenderen være fra den virksomhed, hvor ansøgeren er ansat. Brevet skal indeholde information om, hvad formålet med rejsen er, længde af ophold, planlagte besøgssteder og sponsorering under opholdet.

Sponsorbrev

Et sponsor brev, er et brev, hvor der bekræftes fra den virksomhed, som har ansøger ansat, at de vil sponsorere ansøgeren under opholdet ift. kost og logi. I nogle tilfælde er det kun nødvendigt med et sponsorbrev og intet garantibrev.

Krav til Garantibrev og sponsorbrev

Brevet skal ved ansøgning om et forretningsvisum være maskinskrevet, og skal være formuleret på et officielt brevpapir fra virksomheden. Garantibrevet eller sponsorbrevet, skal sluttes af med et stempel eller en underskrift fra en autoriseret person, som har bemyndigelse til at underskrive. Brevet, som vedlægges skal være den originale invitation eller en kopi i god kvalitet.

Garantibrev til privatbesøg

Brevet bruges oftest kun i ved ansøgning om forretningsvisum. I få tilfælde er der et om, at der ved et privat besøg bliver vedlagt et garantibrev, hvor der bekræftes, at den part, der bliver besøgt, har ansvaret for ansøgeren under opholdet i form af forsørgelse, et sted at bo og, at ansøgeren vil følge landets love under opholdet.

Vær opmærksom på

Garantibrevet eller sponsorbrevet er et brev, som ansøgenerens virksomhed har ansvaret for at få formulere og udlevere til dig inden ansøgning påbegyndes.

Hvis, der kræves en garantibrev for at kunne gennemføre ansøgning, så skal den vedlægges, da din ansøgning eller vil blive afvist uden videre behandling, og hvor du derefter ikke kan få refunderet dine penge for ansøgningen.

Hvis, du har nogen spørgsmål, så kontakt os venligst på tlf.: 7171 7122 eller på vores mail: info@visumansoegning.dk